Technická podpora

Technická podpora pre SAP Business One

Kvalitné služby technickej podpory sú zárukou bezproblémovej prevádzky informačného systému.
V rámci prenájmu licencií (v prípade SAP Business One OnDemand - SaaS) alebo platformy (platforma pro SAP Business One - PaaS) zákazník automaticky získava profesionálne služby spojené so sledovaním a údržbou SW/HW infraštruktúry a prevádzkou inštalácie SAP Business One v dátovom centre.
Neustále sledovanie a správa je záležitosťou prevádzkovateľa služieb a zo strany zákazníka nevyžaduje žiadne investície ani ľudské zdroje.

Aplikačnú podporu informačného systému SAP Business One poskytuje zákazníkovi implementačný partner na základe uzatvorenej servisnej zmluvy definujúcej podmienky.

Služby podpory v spoločnosti Versino CZ, s.r.o. zabezpečujú špecializovaní konzultanti z oddelenia technickej podpory v spolupráci s vývojovým oddelením Versino CZ, s.r.o., oddelením technickej podpory SAP. Tieto služby zahŕňajú bežnú podporu užívateľom informačného systému SAP Business One, ako aj riešenie krízových situácií v stanovenej lehote.

Versino Help Desk

Služba Versino Help Desk je určená zmluvným zákazníkom Versino CZ, s.r.o. na zadávanie všetkých požiadaviek na prevádzkovú podporu užívateľov, rozvoj systému a riešenie kritických situácií prostredníctvom aplikácie Versino Help Desk na internete. Užívatelia tejto služby môžu sledovať kompletný životný cyklus svojich požiadaviek vrátane histórie ich riešenia. Sú priebežne informovaní o zmenách stavu riešenia svojich požiadaviek prostredníctvom automaticky odosielaných emailových správ. Služba Versino Help Desk je dostupná užívateľom nepretržite, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Versino Hot Line

Služba Versino Hot Line sa štandardne poskytuje v pracovnej dobe od 8:00 do 17:00.
Na zabezpečenie vysokej efektivity a kvality poskytovaných služieb využívajú pracovníci oddelenia technickej podpory Versino CZ, s.r.o. výkonné softwarové nástroje Citrix a SAP na monitorovanie a správu chodu aplikácií a vzdialenú podporu užívateľov.
Celková komunikácia je zabezpečená jednorázovými šifrovacími kľúčmi a výkonnými šifrovacími algoritmami. Pracovníci oddelenia technickej podpory Versino CZ, s.r.o. sa tak môžu podľa potreby kedykoľvek bezpečne pripojiť priamo k serverom alebo k počítaču konkrétneho užívateľa za účelom diagnostiky problému a jeho následného vyriešenia alebo bežnej prevádzkovej konzultácie. 

This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.
EN CZ SK